ספרים, כתבי עת, משחקים, מכשירי כתיבה.

4% ההנחה בחיוב חלה רק בסניפים המפורסמים בפרסומי המועדון ואינה חלה על רכישות באתר האינטרנט של צומת ספרים – בוקנט. אין כפל מועדונים. ההנחה בחיוב אינה תקפה בירידים שעורכת החברה מעת לעת