ההנחה בחיוב ניתנת למשלמים בכרטיס אשראי המשויך למועדון הוט ובסניפים המפורסמים בהוט בלבד.