tami4_banner_atar (1)

5% הנחה בחיוב תינתן רק על רכישת ברי המים ולא תינתן על שירותים נוספים, על מנת שחבר מועדון הוט יזכה להנחה בחיוב עליו להזדהות כחבר מועדון הוט במעמד ההזמנה, חבר המועדון יקבל את ההנחה כל עוד ההסכם בין המועדון לתמי 4 בתוקף.
רק תשלום בכרטיס האשראי של המועדון (ישראכרט-הוֹט ו/או אמקס-הוֹט) בבית העסק ישירות, יקנה את ההנחה במעמד החיוב. תשלום בכל אמצעי אחר כדוגמת פיי-פאל, מאסטר פס ודומיהם לא יקנו כל הנחה.