תוקף :  4.9-18.10.19

תוקף :  11-22.10.19

בתוקף עד: 22.10.19