ההנחה בחיוב אינה חלה על רכישות המתבצעות באתר האינטרנט של הרשת ולא בסניפי העודפים