ההנחה ניתנת בסניף דיוטי פרי ועל תשלומים שקליים בלבד