ההנחה בחיוב תינתן למשלמים בכרטיס אשראי המשויך למועדון הוט במכללת אתגר בלבד