נחיתה מעודכן 4% - 1.2019

ההסכם ההנחה מבוטל החל מה – 23.3.2020

בתחנות התדלוק של דור אלון: המתדלקים באמצעות כרטיס אשראי המשויך למועדון הוט בלבד, יקבלו הנחה קבוהע של 0.2%לליטר בנדין אוקטון 95, ההנחה הינה בנוסף להנחות הקיימות מעת לעת. ההנחה הנקובה כוללת מע”מ, בתחנת דור אלון באיזור אילת (איזוא ללא מע”מ) בלבד ינוטרל רכיב המע”מ. מובהר כי לא יהיו כפל הנחות ו/או הטבות מועדונים אחרים. ההנחה תינתן במעמד החיוב. הזכות לשינויים שמורה.

בחנויות הנוחות הנוחות אלונית: חנויות “אלונית” של חברת דור אלון, ממוקמות בסמיכות לתחנות דלק דור אלון ברחבי הארץ. “אלונית” הינה רשת חנויות נוחות המספקת שירותים לעוברי אורח ותושבי הסביבה. ההנחה בחיוב לא תינתן במכונות אוטומטיות מכל סוג שהוא, על סכומים שנגבים בגין פיקדון, בגין רכישת סיגריות, מכשירי טלפון סלולאריים וביצוע תשלומים צד ג’ ו/או שיורתי טעינה ואחרים עבור צד ג’ (כגון: טעינה סלולארית, כרטיסי SIM, טעינת כרטיסי חניה, תשלומים הנגבים עבור כביש 6, מכירת כרטיסי הגרלות למיניהם ושירותים נוספים). ההנחה לא תחול בחנויות מסוג “סופר אלונית”, “אלונית בקיבוץ”, “אלונית במושב”, “אלונית נטו”. הזכות לשינויים שמורה. מרכז מידע ושרות חינם: 1-800-56-60-60

*ההנחה בחיוב תינתן בתחנות הדלק דור אלון ובאלונית המפורטות באתר מועדון הוט בלבד.