טל. 5646* פקס. 03-6882923

hot@hot.co.il

מען למכתבים: ת.ד. 857, בני ברק 5110801