אני מאשר/ת בזאת למועדון הצרכנות הוט להעביר את פרטי לצד ג לצורך יצירת קשר .