אינדקס ארנק חכם
הזמנת הכרטיס החכם
אודות
כרטיס חכם אופן השימוש
תקנון כרטיס חכם מועדון הוט

הארנק החכם הינו פתרון טכנולוגי מתקדם, המשלב אפליקציה וכרטיס נטען ומאפשר לחברי מועדון הצרכנות הוֹט ליהנות מהנחות במגוון רשתות וללא צורך לטעון כסף מראש.
הארנק החכם מקנה למשתמש בו 15% הנחה ברשתות מובילות ומגוון בתי עסק בכפוף למגבלות ולסייגים הרלוונטיים בכל רשת או בית עסק שבהסדר זה. רשימת הרשתות ובתי העסק המכבדים את כרטיס הארנק החכם, המגבלות והסייגים מפורטים באתר מועדון הצרכנות הוֹט ו/או באפליקציה של מועדון הוֹט.
את כרטיס הארנק החכם יש לטעון באמצעות כרטיס האשראי של המועדון (ישראכרט – הוֹט או אמקס – הוֹט בלבד).
הזמנת כרטיס הארנק החכם אפשרית באמצעות טופס מקוון וקבלתו בדואר. בטרם הזמנת כרטיס הארנק החכם יש להוריד את אפליקציית מועדון הוֹט למכשיר הסמארטפון.
תשומת הלב, לא ניתן לעשות שימוש ביותר מכרטיס ארנק חכם אחד לאותה ת.ז. גם אם ברשות חבר המועדון יותר מכרטיס אשראי אחד המשויך למועדון הוֹט. רשימת הרשתות ו/או בתי העסק המכבדות את כרטיס הארנק החכם וכן הסייגים והמגבלות בכל אחד מהם יכולים להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת. אין כפל מבצעים והנחות גם אם הדבר אינו כתוב במפורש בפרטי הרשת או בית עסק ספציפי.
ישנן רשתות ו/או בתי עסק המכבדים גם את כרטיס האשראי של המועדון (ישראכרט – הוֹט או אמקס–הוֹט) ומקנים גם הנחה בחיוב בשיעור משתנה בין בית עסק לבית עסק. ההחלטה באיזה מן הכרטיסים לעשות שימוש בעת הקנייה היא של עמית המועדון, (שימוש בכרטיס האשראי של המועדון מקנה הנחה בחיוב בשיעור המפורט באתר המועדון ו/או באפליקציה של המועדון, או שימוש בכרטיס הארנק החכם המקנה 15% הנחה בכפוף לסייגים והמגבלות בכל בית עסק שבהסדר הארנק החכם). יובהר כי לאחר הקנייה וביצוע התשלום ברשת או בבית עסק לא ניתן יהיה לשנות את אמצעי התשלום.